Učení pod drobnohledem vědy

Nauč se to! kniha za níž stojí autoři: Henry L. Roediger III, Mark A. McDaniel, Peter C. Brown

 

Ve zkratce

Kniha zkoumající efektivnost metod učení. Je založena na výzkumech a datech, nespekuluje. Nezabývá se pouze studováním (nabýváním znalostí), ale také získáváním dovedností (učením praktických činností). Užitečná kniha, která vám může ušetřit spoustu času, tedy za předpokladu, že se chcete v životě ještě něco naučit.

Podrobněji

Nejsilnější první dojem z knihy byl pocit z jejich desek. Na první dotek nebyly desky vůbec příjemné, vlastně ani na ten druhý či třetí. (To zmiňujui hlavně proto, že s většinou knih od Melvilů by se člověk nejraději pomazlil.) Nauč se to! není ukecaná kniha (to oceňuji), text knihy zabírá necelých 240 stránek.

Co mě zaujalo

Užitečnost opakovaného čtení textu vyvrácena.

Lidé se domnívají, že pokud se nějakému podnětu vystavíte v dostatečném počtu opakování — například si vícekrát přečtete pasáž z učebnice, zapíše se vám to spolehlivě do paměti. Není tomu tak. Opakované čtení učebnic je často úplně zbytečná práce. Pedagogům a studentům z takového zjištění běhá mráz po zádech, protože pro většinu lidí je to učební metoda číslo jedna — podle některých průzkumů až pro osmdesát procent vysokoškolských studentů. Tři hlavní vady opakovaného čtení jsou:

  1. Zabírá hodně času.
  2. Nemá účinek na dlouhodobou paměť.
  3. Text nám postupně připadá známější a my získáváme pocit, že jsme jeho obsah dobře zvládli, přitom je nám jen povědomý.

A když kniha vyvrátila užitečnost opakovaného čtení textu, tak hned nabízí náhradní a efektnější nástroj k učení a sice testování. Ano, testování, o kterém by si mohl člověk myslet, že slouží pouze ke zhodnocení znalostí.

Vezměte si kvíz versus opětovné čtení textu. Vybavování si učiva z paměti má dva základní přínosy:

  1. Přesně ukáže, co víte a co nevíte, pak můžete další studium nasměrovat do oblastí, kde máte mezery.
  2. Když si vybavujete, co jste se naučili, v mozku se spouštějí procesy, které vaši paměť reorganizují: posilují se „spoje“ s existujícími znalostmi a nové znalosti se v budoucnu vybaví snadněji. Vybavování z paměti při testu vlastně přerušuje proces zapomínání.

Přínosy tréninku vybavování jsou tedy dlouhodobé. Zařazením pouhého jednoho testu (tréninku vybavování) při výuce se docílí značného zlepšení výsledků v závěrečné zkoušce. A s rostoucím počtem testů v rámci výuky se přínosy výrazně zvyšují.

Další mýtus, s kterým se kniha vypořádává je představa, že snadnější učení povede k lepším studijním výsledkům. Ve skutečnosti je to přesně obráceně.

Řada učitelů se domnívá, že pokud dokážou učení udělat snadnějším a rychlejším, budou výsledky učení lepší. Z výzkumů však opět vyplývá pravý opak, je-li učení pracnější, jeho výsledky jsou trvalejší a silněji se vryjí do paměti.

A tohle byla jen drobná ochutnávka, podnětů a studijních metod je v knize mnohem více.

Moje hodnocení

S ohledem na stručnost knihy (280 stránek) a její potenciální přínos, knihu vřele doporučuji každému, kdo si chce osvojovat nové znalosti a dovednosti. (A pokud jste v současnosti studenty/žáky škol, tak si knihy objednejte rovnou 3 a obdarujte spolužáky :-). V ideálním případě si tak vytvoříte skupinu, ve které se budete vzájemně testovat, rozvíjet a upevňovat nastudované informace. 😉 )

Kniha je svým zaměřením jedinečná a cenná už jen pro rozšíření obzorů. Já osobně jsem takhle získal důvěru v nástroje jaké využívá při učení jazyka Duolingo a už chápu, jak je možné, že jsem se na testy z autoškoly naučil jen vyplňováním testů nanečisto.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *